Klori në ujë mund të ndikojë në shfaqjen e alergjive

0
191

Gjithnjë e më shumë po shtohet numri i njerëzve që janë alergjikë në një artikull – tash bëhet fjalë për ujin nga çezma , përkatësisht produkti i klorit – diklorfenol.

Studimet që ishin kryer në kolegjin amerikan Albert Ajnshtajn kanë vërtetuar se për një numër të madh alergjish fajtor është uji që vjen në mënyrë të drejtpërdrejtë nga çezma – përkatësisht klori. Klori që mbetet në rubinetet e ujit mund të shkaktojnë reaksionin e organizmit dhe krijon ndjeshmërinë në një grup ushqimesh.

Edhe pse niveli i klorit në ujë kontrollohet në mënyrë të rreguIlt, çdo ditë u jemi të ekspozuar kemikaleve. Tashmë një përqindje prej 4% e fëmijëve kanë një formë të alergjive, prandaj alergjitë nuk kanë kursyer as personat e rregullt.

Hulumtime të shumta tashmë janë duke u bërë në këtë drejtim dhe besohet se klori në ujë ndikon në masë të madhe në shfaqjen e alergjive të ndryshme, por se një kujdes më i shtuar do të tregohet ndaj fëmijëve, të cilët nuk kanë mundësi të tregojnë simptomat e alergjive.